ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ                         

                                                            
      PREVIOUS DATE                                    
                      
             
 
ABOUT US

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪਟਾਰੀ
Ram Talai Mandir Bouli Inderjit, Batala
(143505)
MAIN MENU YOUR CORNER  CONTACT US
 OUR WEBSITE YOUR OPINION Contact Person: Joginder kumar
OUR WEB TV SUBMIT YOUR NEWS Email id: sachdipattari@gmail.com
OUR E-PAPER LIVE KIRTAN Mobile No. 9915286073
   
  COPYRIGHTS 2018  SACHDIPATTARI ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY
NETBIZ PLANET