ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ                         

                   
                                                       
                                      
           
     
   
   
                                                                ਮਿਤੀ    
   
                                                                     ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ    
   
                                                    ਪਤਾ    
   
                                                ਦੇਸ਼    
   
                                                        ਈਮੇਲ *      
     
                                                                ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ      
     
                                                                            ਖ਼ਬਰ  
   
     
                                                              ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਬੂਤ
                                                     ( Any Photo)
    
     
  
           
 
     
     
   
   
 
 
ABOUT US

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪਟਾਰੀ
Ram Talai Mandir Bouli Inderjit, Batala
(143505)
MAIN MENU YOUR CORNER                     CONTACT US
OUR WEBSITE YOUR OPINION Contact Person: Joginder kumar
OUR WEB TV SUBMIT YOUR NEWS Email id: sachdipattari@gmail.com
OUR E-PAPER LIVE KIRTAN Mobile No. 9915286073
   
  COPYRIGHTS 2018  SACHDIPATTARI ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY
                  NETBIZ PLANET